در گزارشی تازه موسسه آربن می‎نویسد در سال ۲۰۱۲ تنها ۹۴۸ بارداری در دهه بیست سالگی هر ۱۰۰۰ زنی که در در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ به‌دنیا آمده‌اند، ثبت شده است.  این رقم کمترین میزان در قیاس با تمام نسل‎های پیشین در امریکاستدر سال ۲۰۰۷ به‎ازای هر ۱۰۰۰ زن در دهه بیست سالگی، ۱۱۱۸ تولد وجود داشتکاهش نرخ زایمان در زنان اسپانیایی ۲۶ درصد، زنان سیاه‎پوست ۱۴ درصد و زنان سفیدپوست ۱۱ درصد بوده است.

محققان دلایلی برای این کاهش برشمرده‎انداولین مورد این است که به‎علت اوضاع بد اقتصاد در دهه گذشته نرخ تولد کاهش یافته، چون در نهایت بزرگ کردن بچه کاری گران استمطالعات گذشته نشان داده اوضاع رکود اقتصادی باعث کاهش ۲/۴ درصدی نرخ تولد کودکان شده استاین کاهش به‎خصوص در میان قشر مهاجر یا قشری که از نظر اقتصادی شکننده‎اند بیشتر به چشم می‎آیداما در میان زنان سفیدپوست، که از نظر اقتصادی نیز در وضعیت بهتری‎اند، ۸۱ درصد کاهش تمایل به باروری ناشی از کاهش نرخ ازدواج بین آنان است.

همچنین این گزارش می‎افزاید مشخص نیست که این نسل زنان در نهایت حتی در دهه سی سالگی خود نیز تمایلی به بچه‎دارشدن داشته باشنداین گزارش نگاهی مثبت به این تحول بین زنان رنگین‎پوست دارد، چون مهم‎ترین دلیل کاهش نرخ باروری در بین آنها این بوده که آنها باروری را تا زمان ازدواج عقب انداخته‎اند و بنابراین تعداد کمتری از این زنان مجبورند بچه‎هایشان را به‎تنهایی بزرگ کنند و مسوولیت‎های بچه‎داری را به‎تنهایی به دوش بکشند.

در نهایت گزارش به این روند بین زنان رنگین‎پوست نگاهی مثبت و بین زنان سفیدپوست نگاهی خنثی دارداز یک طرف زنان می‎توانند از زندگی کم‎مسوولیت‎تری لذت ببرند و به پیشرفت شخصی بپردازند و از طرفی دیگر کاهش نرخ باروری در کشورهایی چون آلمان، دانمارک یا ژاپن نتایج خوبی نداشته و باعث کاهش رشد اقتصادی شده است.

این گزارش با این جملات به پایان می رسد: این نتایج نشان می‎دهد در آینده نزدیک شاهد کاهش موقتی جمعیت کودکان خواهیم بود. این مساله باید در برنامه‎ریزی‎های کلان برای نسل جدید کودکان در نظر گرفته شود. اگر این روند بین زنان حفظ شود و زنان همچنان تمایل کمتری به فرزندآوری داشته باشند، ممکن است مشکل جمعیتی بروز کند، مشابه آنچه در ژاپن و دانمارک وجود دارد.

…………………..

منبع

(Visited 61 times, 1 visits today)