معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اقدامات این معاونت در جهت ارتقا وضعیت کودکان گفت: تدوین پروژه در موضوع اقدام علیه رویه‌های مغایر سلامت دختران زیر ۱۸، ارائه مفاد پیشنهادی جهت ارتقا نظام حقوقی کشور در حوزه صیانت از منافع عالی افراد زیر ۱۸ سال از جمله این اقدامات است.
به گفته سوسن باستانی تحکیم بنیان خانواده و استواری بخشیدن به روابط خانوادگی از مولفه‌های بنیادین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشور ایران به شمار می‌آید؛ این مهم به طورقطع بدون توجه به رشد کیفی و ارتقای شاخص‌های رفاهی خانواده و اعضای آن بویژه اعضای آسیب‌پذیر خانواده که ازجمله افراد زیر ۱۸ سال هستند، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
او درباره مهمترین اقدامات معاونت امور زنان و خانواده در حوزه کودک گفت: تهیه و تدوین طرح‌های مطالعاتی – راهبردی با رویکرد « خانواده دوستدار کودک» از جمله این اقدامات است که از جمله طرح‌های مطالعاتی – راهبردی در این حوزه می‌توان به «اقدام علیه کار کودک؛ واکاوی علل و پیامدها» و «بازشناسی ابعادی از مساله کودکان درگیر در اعتیاد» اشاره کرد.
او با اشاره به ارائه مفاد پیشنهادی جهت ارتقاء نظام حقوقی کشور در حوزه صیانت از منافع عالی افراد زیر ۱۸ سال گفت: از جمله امور مربوط به این حوزه می‌توان به پیشنهاد تشدید مجازات برای جرایمی که بزه‌ دیده آن کودک است در لایحه اصلاح کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (لایحه تعزیرات) و ارائه پیشنهادات لازم جهت بازنگری قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ در حوزه حمایت از کودکان اشاره کرد.
باستانی در پایان با اشاره به تدوین پروژه در موضوع اقدام علیه رویه‌های مغایر سلامت دختران زیر ۱۸ سال گفت: با توجه به اینکه برخی رویه‌های مرسوم در سطح خرده فرهنگ‌ها؛ نظیر ازدواج و بارداری زودهنگام زیر سنین ۱۳ سال، تبعات منفی را متوجه دختران و زنان کرده و سلامت جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و به این ترتیب امکان تحکیم بنیان خانواده و انسجام روابط خانوادگی را با دشواری همراه می‌کند، این معاونت تدوین پروژه در این موضوع را در اولویت‌های کاری خود قرار داده و اکنون فاز مطالعاتی موضوع را به انجام رسانده است.
منبع: ایسنا
(Visited 57 times, 1 visits today)