شورای اروپا روز پنجشنبه از کشورهای عضو خواست در جهت شناسایی کودکان قربانی قاچاق انسان و کمک به آن‎ها تلاش بیشتری کنند.
براساس گزارش جدید گروه کارشناسان شورای اروپا در زمینه مبارزه با قاچاق انسان، که روز پنجشنبه منتشر شد، بسیاری از کشورهای اروپایی باید برای بهبود شناسایی قربانیان قاچاق انسان، کمک مناسب به قربانیان و کارایی بهتر تحقیقات مربوط به قاچاق انسان، پیگردهای قضایی و محکومیت مجرمان، تدابیری اتخاذ کنند.
به گزارش خبرگزاری شین هوا از استراسبورگ، این گزارش به برخی موارد ذکر شده در ۳۵ گزارش اولیه این گروه و حوزه‎های کلیدی اشاره دارد که در آن مقامات برخی کشورها خود را با الزاماتی که کنوانسیون شورای اروپا درخصوص مبارزه با قاچاق انسان، بر عهده آنها نهاده است، تطبیق نداده‎اند.
نیکلا لو کز (Nicolas Le Coz)، رئیس این گروه گفت: «ضروری است که سطح محافظت از قشرهای آسیب پذیر، یعنی کودکان، افراد مسن، معلولان و مردم برخی جوامع که همچنان هدف قاچاقچیان انسان قرار دارند، افزایش یابد.»
کنوانسیون شورای اروپا درخصوص مبارزه با قاچاق انسان از هنگام تدوین در سال ۲۰۰۵، از سوی ۴۲ کشور عضو شورای اروپا و همچنین بلاروس و کشورهای غیرعضو امضا و تصویب شده است.
توربیورن یاگلند، دبیرکل شورای اروپا گفت: «این گامی بزرگ و رو به جلو برای کمک به اروپا در مبارزه با این معضل عصر حاضر به امید هماهنگی و اقدامی جهانی تلقی می‎شود.»
این گزارش می‎گوید: «قطعات اصلی این پازل همچنان کم است و به ویژه کشورهای عضو باید به تعهداتی که با امضای این کنوانسیون به آن ملزم شده‎اند، پایبند باشند و به گونه‎ای عمل کنند که به این جنایت وحشتناک پایان داده شود. هنوز باید کارهای زیادی در این زمینه انجام شود.»

(Visited 72 times, 1 visits today)