بیست و پنجم فرودین ماه، روز بزرگداشت عطار نیشابوری است.

تولد او رابه سال ۵۴۰ هجری در قریه کدکن نیشابور می‎دانند.


سفر پرندگان، اثر جاودانه عطار 
 
منطق‌الطیر شاهکار بی بدیل عطار است، در این مثنوی او داستان سفر گروهی از مرغان برای یافتن سیمرغ را روایت می‎کند.

در هر مرحله از سفر یک گروه از مرغان باز می‎مانند. سرانجام پس از طی هفت مرحله تنها «سی مرغ» از گروه انبوه مرغان باقی ماندند و چون به خود نگاه کردند فهمیدند که آنچه را دنبال می‎کردند اینک در وجود خود آنهاست.
من زبان مرغان سر به‎سر
با تو گفتم فهم کن‌ ای بی‎خبر
در میان عاشقان مرغان درند
کز قفس پیش از عجل در می‎پرند
جمله را شرح و بیانی دیگر است
زانکه مرغان را زبانی دیگر است
پیش سیمرغ آن‎کسی اکسیر ساخت
کو زبان جمله مرغان را شناخت 
(Visited 118 times, 1 visits today)