کتاب «شناخت از راه بازی» با هدف یاری به کودکان در بحران منتشر شد

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به تازگی کتاب «شناخت از راه بازی» نوشته دکترتونده کواچ تسرویچ و گروهی از روانشناسان بلگراد، ترجمه زهره قایینی را با هدف کمک به رشد شناختی و عاطفی کودکان به ویژه کودکانی که در بحران زندگی می‎کنند منتشر کرده است تا با آموختن بازی‎های گوناگون به تعادل عاطفی و بیان روشن احساس‎های خود بپردازند و در نهایت از این راه بتوانند تشویش‎های ناشی از آسیب‎های عاطفی را در خود فرو نشانند و با امید به آینده بنگرند.

«شناخت از راه بازی» در سال ١٩٩٣ از سوی نمایندگان کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در بلگراد تدوین و منتشر شده و از آن زمان تا کنون مورد استفاده و آزمایش چندین کشور در جهان قرا گرفته است. این کتاب نخستین بار در سال ١٣٧۶ از سوی نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ایران منتشر شد. از آن‎جا که این کتاب در همان زمان با شمارگان اندک  منتشر شد و بسیاری از مربیان و دست‎اندرکاران آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان نتوانستند به آن دست یابند و همواره مخاطبان تقاضای انتشار دوباره آن را داشتند، موسسه بر آن شد تا با اجازه کمیساریای عالی پناهندگان این کتاب را با ویرایش تازه مترجم بازچاپ کند.

نویسندگان این کتاب کارگاه‌های خود را بر پایه روش «رشدی – روانی» یعنی بازی- تجربه – شناخت- رشد بنا کرده‌اند. این کتاب شامل کارگاه‌های بازی درمانی برای کودکان و نوجوانان در دو گروه سنی ٧ تا ١٢ سال و گروه سنی ١٣ تا ١۶ سال است که هدف نهایی آن‌ها کسب تجربه های درونی مهم توسط کودکان و نوجوانان است.

موضوع اصلی کارگاه های کودکان (٧ تا ١٢ سال) گستره‌ای از تجربه‌ها ست. تجربه‌های نامحسوس مثل: آشنایی با یک شی-  جست‌وجوی راه حل‌های ممکن برای دشواری‌های خاص زندگی- بررسی یک وضعیت از دیدگاه‌های گوناگون- ارتباط دادن دیدگاه‌های شخصی افراد با یکدیگر- هدایت تخیل- آشنایی با بدن و احساس‌های خود- شناخت برخی ناهم سازی‌های معمول- آگاهی از تفاوت‌های اندک میان اقدام‌های عمدی و غیرعمدی- شعور و شناخت اخلاق- آموختن  تجزیه و تحلیل مسائل و بررسی اجزای آن – گزینش عناصر مهم پدیده‌ها – انتخاب ایده‌ها از راه روش‌های غیرشفاهی.

موضوع اصلی کارگاه‌های نوجوانان (۱۳ تا ۱۶ سال) به طور طبیعی پیچیده تر است. این موضوع‌ها شامل توانایی ارائه واقعیت از راه‌های مختلف- شناخت راه‌های انتقال و تغییر شکل اطلاعات- همکاری در حل دشواری‌های همسان و تمرین در رویارویی با دیدگاه‌های افراد دیگر و گفت وگوی پیرامون آن- شناخت حالت روانی اشخاص دیگر- تفاوت های شخصیتی افراد – کشف راه‌های رسیدن به راه حل برای مشکلات دشوارتر- برقراری سیستم‌های خاص ارتباطی است. کودکان با نوجوانان در این کارگاه ها از طریق بازی با همه این موضوع ها سر و کار خواهد داشت.

منبع

(Visited 89 times, 1 visits today)