کتاب «داستان‌هایی برای فکر کردن» نوشته رابرت فیشر و ترجمه سیدجلیل شاهرودی لنگرودی توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است. این کتاب شامل سی داستان درباره مفاهیمی چون آزادی، امید ،خوشبختی و… است که برای پرورش قوۀ تفکر در کودکان نوشته شده است.

سحر سلطانی، دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم‌و‌تربیت، سیزده داستان از این مجموعه را برای تعطیلات نوروز برگزیده و برای کودکان خوانده است.

(Visited 4,580 times, 1 visits today)