بچهها بدون فکر آنچه به ذهنشان خطور کند، به زبان میآورند و همیشه در موقعیتهای روزمره به خیالپردازی روی میآورند؛ اما این موضوع گاهی در مدرسه برایشان دردسرساز می شود.

در ادامه به هشت مورد از رفتار و گفتار معصومانه کودکان، از تظاهر به داشتن قدرتهای جادویی گرفته تا طرفداری از یک قهرمان یا دوست، اشاره شده که باعث تعلیق آنها از مدرسه شده؛ چراکه مدرسه این رفتارها را نوعی تهدید یا جرم به حساب آورده است.

جادوی ارباب حلقهها

ایدن استوارت، درست مثل هر کودک دیگری، عاشق فانتزی و باور به داشتن نیروهای جادویی است، اما تخیلاتش باعث تعلیق از مدرسه شد. این کودک ۹ ساله پس از آنکه به همکلاسیاش گفت که میتواند با حلقهای که از ارباب حلقهها گرفته او را ناپدید کند، از مدرسه خود در تگزاس تعلیق شد. از نظر اولیای مدرسه این رفتار یک تهدید بوده است.

پدر ایدن به دیلینیوز گفته: این عکسالعمل باورنکردنی است! کودکان نقش فیلمهایی را که دیدهاند بازی میکنند. خود من وقتی کودک بودم، بعد از دیدن سوپرمن بیرون رفتم و سعی کردم پرواز کنم.

ایدن، که چند روز پیشتر فیلم «هابیت: نبرد پنج ارتش» را دیده بود، خواسته بود که دوستش را مثل بیلبو بگینز (شخصیت داستانی) ناپدید کند. در عوض، برای بار سوم از مدرسه تعلیق شد. او پیشتر یکبار برای سیاه خطاب کردن یکی از همکلاسیهایش و بار دوم برای بردن کتاب موردعلاقهاش به مدرسه، کتاب بزرگ دانش، تعلیق شده بود.

h2

سر تراشیده

ابراز همبستگی باعث تعلیق کامرین رنفرو از مدرسه شد. اولیای مدرسه این دختربچه ۱۱ ساله پس از آنکه او سرش را بهنشانه همدردی با دوست مبتلا به سرطانش تراشید، مانع ورودش به مدرسه شدند، چراکه معتقد بودند سر تراشیده کامرین نقض قانون پوشش مدرسه است.

اما کامرین میگوید که احساس کرده کار درستی انجام داده و دوست مبتلا به سرطانش نیز با بیان اینکه این کار به او احساس خاص بودن و تنها نبودن داده، از ابراز همدردی کامرین قدردانی کرده است.

گرچه به کامرین اجازه بازگشت به مدرسه داده شد، هیئت مدیره مدرسه در جلسهای توجیهی با او و مادرش درباره مقررات سفتوسخت مدرسه و اسثنائات بحث کردند.

h3

اصلاح و آرایش ویژه مو

اصلاح پرنقشونگار موی سر پاتریک گونزالس ۱۲ ساله باعث تعلیق او از مدرسه و البته تماشای یک مسابقه قهرمانی فوتبال شد. پاتریک موی سر خودش را، با هزینه ۷۵ دلار، به شکلی اصلاح کرده بود که تصویر مت بونر بازیکن باشگاه Spur را بازسازی کند. مدرسه این مدل مو را باعث حواسپرتی دانشآموزان دانست و پاتریک را از مدرسه تعلیق کرد.

مادر پاتریک، که خودش معلم مدرسه است، میگوید که اگر واقعا فکر میکنند آرایش موی پسرش موجب حواسپرتی همکلاسیها میشود، خیلی راحت میتوانند او را در ردیف آخر کلاس بنشانند. از سوی دیگر، وقتی باشگاه خبر تعلیق پاتریک از درس را شنید، به او و خانوادهاش بلیت تماشای مسابقه قهرمانی را اهدا کرد.

پاتریک برای بازگشت به مدرسه مجبور شد موی سرش را بتراشد.

پاپ تارت

پاپ تارت یکی از خوراکیهای بسیار متداول صبحانه در مدرسه است که باعث تعلیق جاش ولش از مدرسه شد. بهگفته اولیای مدرسه دلیل تعلیق این کودک ۸ ساله جویدن پاپ تارت صبحانه (نوعی شیرینی تست) بهشکل تفنگ بوده است. با این حال جاش میگوید که تنها میخواسته شکل کوهی را که در نقاشی کشیده بوده، روی پاپ تارت ایجاد کند: همه مرتب ازم میپرسند که چرا این کار را کردم، اما من نمیدانم چراایکاش دیگر کسی دربارهش از من سوال نکند. میترسم این ماجرا تا ۴۵ سال دیگر هم ادامه داشته باشد.

جاش برای ۲ روز از مدرسه تعلیق شد. از سوی دیگر، انجمن ملی اسلحه امریکا بهدلیل تعلیق پاتریک، به او عضویت مادامالعمر در این انجمن داد.

h4

تفنگ حبابساز هِلو کیتی

تفنگهای حبابساز، علیرغم بیخطر بودنشان، هنوز هم نوعی تهدید تروریستی محسوب میشوند. این موضوع دستکم برای یکی از معلمان مدرسه ابتدایی در پنسیلوانیا صادق است که دختربچه ۵ سالهای را به این دلیل که گفته با تفنگ حبابساز هلو کیتی به دوستش شلیک میکند، از مدرسه تعلیق کرد.

وکیل این دختربچه در مصاحبهای چنین اظهارنظر کرده: اینکه بچههای کوچک نتوانند بازی کنند یا برای بهکار بردن کلمههای نادرست با چنین مشکلاتی روبرو شوند، باعث تاسف است.

مربی کودکستان، که نامش افشا نشده، پس از این ماجرا به مدت ۱۰ روز از کار تعلیق شد، اما پس از اعلام رضایت خانواده کودک، این جریمه به ۲ روز کاهش یافت. مقرر شد که دختربچه نیز از نظر روانی ارزیابی شود و نتیجه نشان داد که او هیچگونه تهدیدی برای دیگران محسوب نمیشود.

کولهپشتی «اسب کوچولوی من»

یک پسربچه ۹ ساله در بونکوم ایالت کارولینای شمالی پس از آنکه بهدلیل داشتن کولهپشتی «اسب کوچولوی من» مظلومانه تحقیر و سرزنش شد، از بردن آن به مدرسه نیز منع شد. مدرسه با ارسال نامهای به مادر بروس گریسان اعلام کرد که او دیگر مجاز نیست آن کولهپشتی را با خودش به مدرسه ببرد، و اینکه آنها مجازند از ورود هر چیزی به مدرسه که از نظر آنها موجب حواسپرتی و بینظمی باشد جلوگیری کنند.

بروس میگوید که احساس میکند خرد شده است: نمیتوانستم فکر کنم که با چنین عکسالعملی روبرو میشوم.

صفحه فیسبوک حامیان گریسان نزدیک ۵۰ هزار لایک دارد. همچنین یک رایگیری اینترنتی change.org با بیش از ۶۰۰۰ حامی خواستار اجازه دادن به بروس برای بردن کولهپشتی به مدرسه شد. این حامیان و همینطور مادر بروس سرانجام توانستند مدرسه را مجاب کنند تا به بروس این اجازه را بدهد.

موهاک

تنها چیزی که اتان میخواست آرایش موی جذاب بود، اما از نظر مدرسه ابتدایی اسپرینگ فیلد در اوهایو مدل موی موهاک او مناسب نبود. اولیای مدرسه به مادر اتان اعلام کردند که او تا زمانی که موهایش را کوتاه نکرده، اجازه ندارد وارد مدرسه شود. از نظر آنها این مدل مو نقض مقررات پوشش مدرسه بوده است.

مادر اتان میگوید که اگر موها رنگشده یا خیلی بلند بود، این تصمیم برایش قابل درک بود، اما

او نتوانست برای نگهداشتن اتان در مدرسه همراه با حفظ مدل موی موهاک او بجنگد؛ پس اتان موهایش را تراشید تا بتواند به مدرسه برگردد.

تیبو کردن (زانو زدن و تحصن ناگهانی در میانه انجام دادن کاری)

به نظر میرسد که مدرسهها توجهی به طرفداران ورزشی ندارند. چهار نوجوان در دبیرستانی در لانگآیلند بهدلیل تیبو کردن در وسط راهرو مدرسه تعلیق شدند. تیبو کردن حرکتی است که به احترام مدافع عقبی تیم دنور برانکوس «تیم تیبو» به عنوان یک ژست ورزشی محبوب شده است.

این نوجوانها به این دلیل که رفتارشان احتمال آتشسوزی ایجاد میکرد به مدت یک روز از ورود به مدرسه منع شدند. مدیر مدرسه به خبرگزاری ایبیسی گفته: آنها در راهرو زانو زدند و اینکار موجب سد معبر شد. این کارشان شرایطی به وجود آورد که در صورت بروز هرگونه اتفاق یا هشدار آتشسوزی ممکن بود ناامن و خطرناک باشد.

منبع

(Visited 146 times, 1 visits today)