ویدئوی پیوند عاطفی با کودکان، نخستین ویدئو از مجموعه‎ای است که در الفبا، ساخته شده و به نمایش در می‎آید.

این مجموعه شامل فیلم‎های کوتاهی است در باره آموزش مفاهیم بنیادی زندگی به کودکان و البته به بزرگسالان. تلاش و انگیزه همکاران ما در شبکه دوست‎داران کودک، فراهم کردن شرایطی است تا جای خالی آموزش‎های تصویری در پازل تربیتی و فرهنگی جامعه ایران اندکی پر شود.

در ویدئوی حاضر، می‎آموزیم که به عنوان پدر و مادر و بزرگتر، مدام سوال‎های زیادی درباره کودکانمان می‎پرسیم؛ چه‎کار کنم که کودکم دیگر این‎گونه رفتار نکند؟ چه‎کنم که رفتارش را مدیریت کنم؟ آیا واقعا مشکلی دارد؟ چرا گاهی رفتاری می‎کند تا فقط جلب توجه کند؟ خب اگر اشکال در این سوال‎ها باشد چه؟ اگر به جایش بپرسیم چه‎گونه رابطه‎ام را با کودکم بهتر کنم و رفتار او چه به من می‎گوید، متوجه می‎شویم که نیاز به توجه در واقع نیاز به پیوند است. رفتار کودک در حقیقت مدلی از ارتباط برقرار کردن است و ناشی از نیاز به پیوندی احساسی است. کودکان نیاز به پیوند احساسی با پدر و مادرشان به عنوان پایه‌های امنیت دارند تا بتواننند بروند و دنیا را جست‎وجو و کشف کنند.

به کودکانمان بپیوندیم.

(Visited 540 times, 1 visits today)