وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می‎گوید: احصائیه‎های جدید نشان می‎دهد که تا ۲۵۰ هزار زن و حدود ۲۵۰ هزار کودک در افغانستان به مخدرات معتاد استند.

معین وزارت مبارزه با مواد مخدر به صدای امریکا گفته است که سروی‎هایی که میان سال‎های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ صورت گرفته است همچنان نشان می‎دهد که مجموعاً حدود یک میلیون و ششصد هزار نفر در داخل افغانستان به مخدرات معتادند که از این جمع، ۵۰۰ هزار نفر آن زنان و کودکانند.

(Visited 116 times, 1 visits today)