محققان امریکایی یک شبکه مولکولی از ژن‎ها که در اختلال اوتیسم نقش دارند را شناسایی کردند و بیان کردند که این یافته جدید می‎تواند منجر به شناسایی ژن‎های جدید دیگری شوند که با این عارضه در ارتباطند.

مایکل سیندر استاد ژنتیک دانشگاه استفورد می‎گوید: مطالعه درباره اوتیسم بسیار چالش برانگیز است چون تعداد جهش‎های کلینیکی که در صدها  ژن متفاوت انسانی که به اوتیسم مرتبط است رخ می‎دهد. بنابراین ما می‎خواهیم بببینیم که تا چه حد مسیرهای مولکولی که تحت تاثیر جهش‎های مختلف قرار گرفته‎اند به اوتیسم مرتبط هستند با این امید که بتوانیم اطلاعات قابل دنبال کردن را که منجر به بهبود تحقیقات آینده می‎شود از آنها استخراج کنیم. 

بر مبنای این خبر، محققین از اطلاعات ژنی و توالی ژنوم‎ها استفاده کرده و تمامی فعل و انفعالات داخل سلولی را بررسی کردند و واحدی متشکل از ۱۱۹ پروتیین را که به ژن‎های اوتیسم مرتبط هستند را شناسایی کردند. 

توالی ژنوم‎ها در ۲۵ فرد مبتلا به اوتیسم که در این مطالعه شرکت کرده بودند وجود داشت که دخالت این واحد در ایجاد اوتیسم را تایید می‎کند. همچنین ژن‎های موجود در واحد در بیش از ۵۰۰ بیمار مبتلا به‌ اوتیسم که توسط این محقیقن مورد بررسی قرار گرفتند وجود داشت. 

آنها همچنین در یافتند که دسته‎ای از سلول‎های مغزی (جسم پنبه‎ای) نیز در ایجاد اوتیسم موثرند.  جین‌جین‎لی محقق دانشگاه استفورد می‎گوید که این یافته نشان می‎دهد که باید در آینده روی نقش متقابل سلول‎های مختلف مغز و ناحیه‎های مختلف مغز در زمینه ایجاد اوتیسم بیشتر کار کرد. به نظر می‎رسد اختلال در بخش‎های مختلف جسم پنبه‎ای باعث تداخل در مدارهایی که دو نیم کره مغز را به هم متصل می‎سازد می‎شود و اوتیسم بر اثر این عدم اتصال ایجاد می‎شود.

دکتر سیندر معتقد است این مطالعه اهمیت یک مطالعه جامع که شامل بحث ساختاری سلولی‎های مغزی و زنتیک بیماری می‎شود را روشن می‎سازد.

منبع 

(Visited 73 times, 1 visits today)