“صفحه مورد نظر و همچنین این فرد یافت نشد.”

این پیغامی است که حامیان پروژه Notfound.org می‎خواهند کاربران با تایپ آدرسی پاک شده یا غیرموجود در اینترنت مشاهده کنند.

این گروه امیدوارند که بتوانند از صفحه خطای ۴۰۴ وب برای یافتن افراد گم‎شده به‎ویژه کودکان استفاده کنند.

این ابتکار عمل در همکاری بین آژانس تبلیغاتی Famous در بلژیک و بنیاد کودکان گمشده اروپا (که یک سازمان حمایتی متشکل از نهادهای مردمی فعال در زمینه کودکان گم‎شده و مورد سواستفاده جنسی قرار گرفته است) در اروپا انجام می‎شود.

لارنت دوشی از آژانس تبلیغاتی Famous می‎گوید که تعداد وبسایت‎هایی که برای کاربران خود صفحات ۴۰۴ طراحی می‎کنند روزبه‎روز افزایش می‎یابد و : “با این پروژه ما دلیلی برای وجود داشتن این صفحات ارائه می‎کنیم.”

پروژه Notfound.org افراد و موسسات را تشویق می‎کند تا فایلی را از روی وبسایت آنها دانلود کنند که از طریق آن تصویر و بیوگرافی شخص گم‎شده بر روی صفحات ۴۰۴ وبسایت قرار می‎گیرد.

Notfound می‎گوید که ۸۹۰ وبسایت در حال حاضر برای دریافت و قرار دادن تصاویر کودکان گمشده بر روی صفحات خطای خود اعلام آمادگی کرده و درخواست داده‎اند.

می‎توان امیدوار بود که این اقدام به پیدا شدن این کودکان کمک کند.

(Visited 86 times, 1 visits today)