در تمامی دنیا در حوزه مسایل مرتبط با کودکان، مفاهیم و مسایل مشترک بوده و اراده قوی برای حل و فصل مشکلات کودکان در سطح جهانی وجود دارد. مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ایران ضمن بیان این نکته، در نشست پایانی نقش رهبران دینی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان گفته است: برگزاری چهار نشست با عنوان نقش رهبران دینی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان و بیش از ۳۰ سخنرانی و نیز گردآوری آرا و نظرات افراد صاحب نظر و متخصص در حوزه حقوق کودکان، محصول بسیار مهمی برای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است که می‎تواند در اختیار مراجع قانونی و تصمیم‎ساز قرار گیرد.

الوندی گفت: موضوعات اساسی منشا خشونت مربوط به کودکان یعنی تبعیض، غفلت و بی توجهی، خشونت جنسی و ازدواج زودهنگام را برای برگزاری نشست‎ها انتخاب کردیم، این جلسات در در قالب چهار نشست با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی برگزار شد.

به گفته الوندی ایران با چالش‎های مهمی در حوزه حقوق کودک روبرو است و برگزاری چنین نشست‎هایی نیز به دلیل نقش مهم رهبران دینی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان همواره از اولویت‎های دبیرخانه این مرجع بوده است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: این مرجع نقش کاملا هماهنگ کننده و غیر اجرایی برعهده داشته و در انجام همین میزان وظایف یعنی طرح موضوع و انتقال پیشنهادات و انتقادات، کار مهمی انجام داده است.

الوندی با اشاره به برگزاری کنفرانس ژنو در ماه گذشته نیز گفت: حدود ۸۰۰ نفر در سمینار ژنو با عنوان عدالت کیفری برای جوانان حضور داشتند و پنج روز بحث و تبادل نظر صورت گرفت که نشان داد، در تمامی دنیا در حوزه مسایل مرتبط با کودکان، مفاهیم و مسایل مشترک بوده و اراده قوی برای حل و فصل مشکلات کودکان در سطح جهانی وجود دارد.

(Visited 50 times, 1 visits today)