khodaee

شورای کتاب کودک به عنوان شعبه ملی IBBY که کار انتخاب و معرفی آثار برتر تولید شده در ایران را بر عهده دارد کتاب حسی لمسی دکمه‌ها ساخته زهرا فرمانی، کتاب‎های تو لک‎لکی یا دارکوب و چی‌چی، قاشق و قیچی نوشته علی خدایی و چه و چه و چه یک بچه نوشته محمد هادی محمدی و کتاب لالو نوشته یوسف قوجق برای داوری کتاب‎های سال ۲۰۱۵ به IBBY معرفی کرد که از این میان کتاب تو لک‎لکی یا دارکوب از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای معرفی در این فهرست برگزیده شد.

فهرست کتاب‎های برگزیده برای کودکان با نیازهای ویژه هر دو سال یک‎بار از سوی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان IBBY با آثار ادبی برجسته از سرتاسر جهان منتشر می‌شود. این فهرست شامل آثاری در گروه‌های متفاوت در زمینه‎های زیر است: کتاب‌هایی که برای کودکان معلول تولید شده‌اند، آثاری که شخصیت‌های موجود در آن‌ها معلولیت و ناتوانی دارند، کتاب‌های پارچه‌ای و کتاب‌های تصویری که تمامی کودکان چه معلول و چه عادی بتوانند از آن‌ها لذت ببرند.

این فهرست به شکل کاتالوگ در اختیار تمام شعبه‌های ملی در ٧٧ کشور عضو دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان قرار می‎گیرد، اصل آثار نیز در نمایشگاه‌های بین‌المللی بسیاری شرکت داده می‎شوند و سپس در کتابخانه ملی کانادا / تورنتو «مرکز اسناد کتاب‎های کودکان و نوجوانان معلول» نگهداری می‎شوند.

(Visited 97 times, 1 visits today)