azaryazdi

 

نخستین دوره جایزه ادبی هنری مهدی آذر یزدی در تهران برگزار می‎شود.

این جایزه برای پاسداشت جایگاه مهدی آذریزدی، پیشکسوت بازنویسی ادبیات کهن فارسی برای کودکان و نوجوانان با پشتیبانی علمی شورای کتاب کودک برگزار می شود و هر سال به بهترین بازنویسی و بازآفرینی از ادبیات رسمی و ادبیات عامیانه در انواع داستان، ادبیات دینی، تاریخی، زندگینامه و دیگر تجربه های ارزشمند این زمینه به شکل زیر اهدا می‌شود:
پلاک جایزه آذر یزدی، لوح افتخار و مبلغ ٢٠ میلیون ریال جایزه نقدی به نویسنده و ٢٠ میلیون ریال جایزه نقدی به تصویرگر اثر بازنویسی یا بازآفرینی که از جایگاه ادبی- هنری بالایی برخوردار باشد.

  • لوح تقدیر جایزه آذریزدی همراه با ٢٠ میلیون ریال جایزه نقدی برای دو نویسنده برتر آثار بازنویسی و بازآفرینی
  • لوح تقدیر جایزه آذریزدی همراه با ٢٠ میلیون ریال جایزه نقدی برای دو تصویرگر برتر آثار بازنویسی و بازآفرینی
  • لوح تقدیر جایزه آذریزدی برای ناشرانی که آثارشان در بخش های مختلف مورد تقدیر قرار گرفته است

ناشران و پدیدآورندگان برای شرکت در این مسابقه باید دو نسخه از آثار بازنویسی و بازآفرینی منتشر شده در سال های ١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٢ را تا ۲۰ بهمن ١٣٩٣ بفرستند.

نشانی ارسال آثار: تهران، هتل البرز، خیابان وصال شیرازی، پلاک ٢
کد پستی ١۴١٧٨٣۴١٩۶

(Visited 91 times, 1 visits today)