این گزارش جالب پنج دقیقه‎ای را بشنوید.

یک نوزاد در زایشگاه چابهار عوض شده است و  پدر نوزاد آنقدر پیگیری می‎کند تا پس از ۱۴ ماه بچه واقعی‎اش را پیدا می‎کند.

(Visited 63 times, 1 visits today)