چهارمین مجمع جهانی یادگیری مادام‌العمر برای همه با عنوان “یادگیری مادام‌العمر، لازمه صلح و پیشرفت” از طرف کمیته جهانی یادگیری مادام‌العمر و شورای بین‌المللی آموزش بزرگسالان با پشتیبانی موسسه یادگیری مادام‌العمر یونسکو و مشارکت بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی آموزشی ۵ و ۶ فوریه (١۶ و ١٧ بهمن ١٣٩٣) در مقر یونسکو در پاریس برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این مجمع که با حضور حدود ۵٠٠ نفر از ذی‌نفعان امر آموزش و علاقه‌مندان به بحث یادگیری مادام‌العمر برگزار خواهد شد، بررسی و شناخت فرصت‌ها و چالش‌های جهانی یادگیری مادام‌‌العمر، شناسایی عوامل فنی و فرهنگی تاثیرگذار بر این نوع یادگیری، تبیین جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی یادگیری مادام‌العمر و تبادل بهترین تجربه‌های جهانی در زمینه یادگیری مادام‌‌‌العمر است.
چهارمین مجمع جهانی یادگیری مادام‌العمر برای همه در سه بخش مراسم افتتاحیه، کارگاه‌های تخصصی، میزگرد و مراسم اختتامیه برگزار می‌شود.

محورهای اصلی دستور کار این مجمع عبارت است از:

 • تضمین دسترسی مادام‌العمر به دانش پایه برای همه
 • توسعه جوامع یادگیرنده مردم- محور
 • ارتقای سلامت در سراسر زندگی
 • توسعه تفاهم چند فرهنگی

عنوان‌ها و موضوع‌های کارگاه‌های بین‌المللی به شرح زیر است:

کارگاه بین‌المللی بهبود شرایط دسترسی همگان به آموزش پایه از اوان کودکی تا پایان زندگی

محورهای مورد بحث کارگاه عبارت است از:

 • شکاف در حال افزایش در زمینه نابرابری: برای بهبود وضعیت سوادآموزی چه کاری می توان انجام داد؟
 • پیشرفت سیستم دیجیتال و محدودیت‌های توسعه یادگیری مادام‌العمر
 • چه سیاست‌ها و نوآوری‌هایی می‌تواند دسترسی به یادگیری مادام‌العمر را تسهیل کند؟
 • هنر؛ ابزار واسطه در یادگیری مادام‌العمر

کارگاه بین‌المللی فعالیت، تعلیم و تربیت برای بهداشت پایدار

محورهای مورد بحث کارگاه عبارت است از:

 • یادگیری مادام‌العمر
 • آموزش جنسی
 • آموزش دختران و سوادآموزی بهداشت

کارگاه بین‌المللی شناسایی و تشویق مهارت‌های بین فرهنگی

محورهای مورد بحث کارگاه عبارت است از:

 • انسجام و درهم تنیدگی فرهنگی
 • جنبه‌های بین‌فرهنگی و یادگیری
 • دنیای سنتی و مدرن: گذار بین فرهنگی و بین نسلی

هزینه ثبت‌نام در این مجمع برای هر نفر ٨٠٠ یورو است.

علاقه‌مندان تا ۲۵ دی ماه (۱۵ ژانویه) برای نام نویسی فرصت دارند.

برای نام نویسی و دریافت اطلاعات بیشتر به سایت یادگیری مادام العمر یونسکو مراجعه کنید.

(Visited 45 times, 1 visits today)