به دنبال درخواست یونسکو از دولت‌های عضو برای ارائه گزارش فعالیت‌های انجام‌شده در خصوص پیشرفت اهداف جهانی شش‌گانه آموزش برای همه (٢٠١۵-٢٠٠٠)، ایران گزارشی تدوین و به یونسکو ارائه کرد.

اهداف شش‌گانه آموزش برای همه عبارت است از:
١- گسترش آموزش و مراقبت اوان کودکی
٢- دستیابی همگان به آموزش پایه/ ابتدایی
٣- ایجاد مهارت‌های زندگی و یادگیری مادام‌العمر
۴- بهبود نرخ سوادآموزی بزرگسالان تا ۵٠ درصد
۵- دسترسی یکسان دختران و پسران به آموزش
۶- بهبود همه جنبه‌های آموزش کیفی

در کنفرانس جهانی آموزش که در سال ٢٠٠٠ در داکار برگزار شد، چارچوب عملی برای تحقق اهداف شش‌گانه فوق تدوین شد و یونسکو به منظور ارزیابی و نظارت بر پیشبرد این اهداف، برنامه‌ای را به‌عنوان “برنامه آموزش برای همه” مطرح کرد.

در کنفرانس مذکور، کشورهای جهان متعهد شدند که از طریق اجرای ١٢ راهبرد ارائه شده در این چارچوب، تا سال ٢٠١۵، اهداف شش‌گانه آموزش برای همه را تحقق بخشند. در راهبرد شماره ١١ چارچوب عمل داکار به کشورها توصیه شده است تا “به‌ گونه‌ای نظام‌مند و مداوم بر پیشرفت خود به سوی تحقق راهبردها و اهداف آموزش برای همه در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نظارت کنند”. با نزدیک‌شدن به سال ٢٠١۵ به منظور تجدید و ارتقای تعهد کشورها به آموزش برای همه، از کلیه کشورهای عضو یونسکو درخواست شد تا گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده خود را در زمینه آموزش برای همه به یونسکو ارائه دهند. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران نیز گزارش جامعی از اقدام‌های انجام شده در زمینه برنامه آموزش برای همه از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠١۵ فراهم و به یونسکو ارائه کرد.
نتایج این گزارش‌ها قرار است در مجمع جهانی آموزش که در سال ٢٠١۵ برای تدوین دستورکار جهانی آموزش پس از سال ٢٠١۵، در کره برگزار می‌شود مورد استفاده قرار گیرد.

(Visited 41 times, 1 visits today)