فراخوان پنجمین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان و سومین جشنواره پژوهش (جشنواره رساله‎ها و پایان‎نامه‎های برتر) در قلمرو ادبیات کودک و نوجوان منتشر شد. این همایش را مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ برگزار می کند.

در متنی که این مرکز برای رسانه‎ها ارسال کرده چنین آمده:

پنجمین همایش مرکز مطالعات ادبیات کودک ویژه داستان و رمان نوجوان است. بحث در هستی و چیستی این ادبیات همچنان از موضوع‎های مورد بحث منتقدان و صاحب‎نظران ادبیات کودک و نوجوان در ایران و جهان است. به‎جز این، هر چند درباره چالش‎ها و مشکلات این ادبیات در ایران تاکنون بسیار گفت‎وگو شده اما بسیاری از این موردها همچنان ناگشوده باقیمانده و در انتظار بحث‎ها و نقدهای تازه‎اند. به‎جز موردهایی که در این فراخوان پیشنهاد شده‎اند، هیأت علمی همایش از هرگونه طرح و ایده نو در پیشنهادهای استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی استقبال می‎کند. همچون همایش‎های پیشین، این همایش نیز سالنی را به تازه‎های «نقد و نظریه» و نیز «روش‎شناسی در ادبیات کودک» ویژه خواهد کرد که به همه بحث‎های نظری تازه که در قلمرو ادبیات نوجوان نباشد نیز مجال طرح می‎دهد. این همایش، همچون همایش‎های پیشینِ مرکز فرصتی مغتنم است که یک‎بار دیگر استادان، پژوهش‎گران و صاحب‎نظران برجسته ادبیات کودک کشور و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ادبیات کودک ایران و دیگر استادان و دانشجویانی که در رشته‎های گوناگون دانشگاهی به خانواده ادبیات کودک پیوسته‎اند گرد هم آیند و به هم‎اندیشی در موضوع‎های مورد علاقه  خویش بپردازند.
محورهای پیشنهادی همایش ادبیات کودک:

۱. زیبایی‎شناسی رمان نوجوان

 • بینامتنیت در رمان نوجوان
 • روایت و روایت‎شناسی در رمان نوجوان
 • همانندی‎ها و ناهمانندی‎های رمان نوجوان و رمان بزرگ‎سال
 • همانندی‎ها و ناهمانندی‎های رمان نوجوان با مخاطب نهفته دختر و مخاطب نهفته پسر

۲. رمان نوجوان و بازنمایی مساله‎های روان‎شناسیک و تربیتی در آن:

 • استقلال و هویت نوجوانان
 • درونمایه‎های آشکار، نهان و تهی در رمان نوجوان ایران
 • رمان نوجوان و پرورش احساس دینی و اخلاقی
 • عشق در رمان نوجوان ایران و جهان  
 • بدن، جنسیت و ایدئولوژی در رمان نوجوان
 • تصویری که نویسندگان رمان از نوجوان ارائه می‎دهند
 • سیمای خانواده (تصویر ارائه شده از رابطه عضـوهای خـانواده بـا یکـدیگر و بـا نوجـوان) در رمـان نوجوان
 • گروه هم‎سالان و شیوه بازتاب مساله های مربوط به آن‎ها در رمان نوجوان
 • رمان نوجوان و پرورش اندیشه فلسفی، انتقادی، خلاق، منطقی و حل مساله در نسل جوان
 • خشونت و گونه‎های خشونت (فیزیکی، نمادین و جز این) در رمان نوجوان (در خانواده و در محیط‎های آموزشی)
 • تهدید، قلدری همکلاسی‎ها یا هم‎سالان در رمان نوجوان
 • وضعیت داستان و رمان نوجوان در کتاب‎های درسی

۳. رمان نوجوان و فلسفه

 • رابطه رمان نوجـوان و فلسـفه: فلسـفه در مقـام محتـوای رمـان نوجـوان، فلسـفه در مقـام معرفـت
 • بررسی کننده این رمان، مقایسه فلسفه و جهان‎بینی رمان نوجوان و فلسفه و جهان‎بینی مخاطبان آن‎ها

۴. رمان دینی نوجوان، رمان نوجوان و دفاع مقدس

۵. بررسی فرهنگی و جامعه شناسیک رمان نوجوان

 • جایگاه ارزش های فرهنگی و اجتماعی در رمان نوجوان و شیوه ی پرداخت آن ها
 • برخورد سنت و مدرنیته و تفاوت نسل ها
 • مطالعات فرهنگی و رمان نوجوان
 • جایگاه فناوری جدید و پیشرفت های روز در رمان نوجوان؛ رمان نوجوان و دنیای مجازی
 • بازتاب ویژگی های اقلیمی و تفاوت های بومی در رمان نوجوان
 • اقلیت های دینی، مهاجران، قوم های گوناگون در رمان نوجوان ایران
 • دیگرانگی در رمان نوجوان ایران (به حاشیه رانده ها): بچه های کار، نوجوانان آزاردیـده، نوجوانـان معتـاد، نوجوانان طلاق، بیخانمان ها، بزهکاران، ناسازگارها، بیماران روانی در رمان نوجوان

۶. رمان نوجوان و گونه های ادبی: پنداره (فانتزی)، رمان ترسناک، رمان جانوران، رمان مدرسه، داستان پلیسی و جنایی، رمان علمی تخیلی، رمان گرافیک، فرا رمان، رمان تاریخی، استوره ای و دیگر گونه ها
 ۷. رمان نوجوان و ترجمه

۸. سیر رمان نوجوان در ایران

۹. رمان نوجوان در بازار کتاب: بررسی ویژگی های رمان های پرفروش، مشکل های مربوط به نشر رمان نوجوان، نقش تبلیغ در استقبال مخاطب

۱۰. آسیب شناسی رمان نوجوان:

 • محدودیت ها و مانع های پیش روی نویسنده در انتخاب سوژه (موضوع) و نگارش رمـان نوجـوان، ممیـزی در رمان نوجوان
 • کلیشه های رمان نوجوان و پیامدهای آن در بافت رمان ها (جنـگ، مهـاجرت جنـگزده هـا، انقـلاب، فقـر، بچه های کار، کلیشه های جنسیتی، قومی، فرهنگی، کلیشه در شکل و ساختار رمان)
 • آسیب شناسی نقد و نظریه در رمان نوجوان

۱۱. هنر در رمـان نوجـوان: طراحـی و تصـویرگری روی جلـد رمـان نوجـوان، تصـویرهای رمان هـای تصویردار

۱۲. رمان نوجوان در آیینه ی نظریه های نقد (با تأکید بر رویکردهای نو)

۱۳. رمان نوجوان و رسانه های دیگر: تئاتر، سینما، انیمیشن، روزنامه ها، مجله های ترویجـی، مجلـه هـای علمی پژوهشی، رادیو و تلویزیون

چند توضیح:
۱. مقاله هایی که به رمان های خارجی می پردازند به شرطی بررسی می شوند که تطبیقی باشند و نمونه ی ایرانی نیز در بررسی خود داشته باشند.
۲. همچون همایش های پیشین دو نشست علمی و یک کارگاه تخصصی نیز همزمان با برگزاری همایش برگزارخواهد شد. موضوع یکی از نشست ها بررسی اثرهای یکی از نویسندگان برجسته ی رمان نوجوان کشور و موضوع نشست دیگر بررسی اثرهای یکی از تصویرگران برجسته ی کتاب کودک است.
۳. چکیده ها حداکثر در ۴۰۰ واژه، دربردارنده ی هدف، ضرورت، پرسش ها (فرضیه ها، در صورت
کمی بودن تحقیق)، روش و اشاره ای کوتاه به پیشینه باشد. در پایانِ چکیده، کلید واژگان (حداکثر پنج ۵ واژه)، و در عنوان وابستگی نویسنده (نویسندگان) مقاله و نشانی الکترونیک نویسنده ی اصلی آورده شود. خواهشمند است رزومه ی کوتاه محققان (حداکثر یک صفحه) نیز پیوست چکیده باشد.
۵. زمانبندی فرستادن چکیده و اصل مقاله ها
 آخرین زمان برای فرستادن چکیده ی مقاله ها: ۹۳/۸/۳۰
 زمان دریافت پاسخ هیأت علمی همایش در مورد چکیده ها: ۹۳/۹/۳۰
 آخرین زمان برای فرستادن اصل مقاله ها: ۹۳/۱۱/۱۵
 اعلام نظر نهایی هیأت علمی همایش: ۹۳/۱۲/۳۰
۶.همه ی چکیده های پذیرفته شده در مجموعه ی چکیده ی مقاله های همایش به چاپ می رسند.
مقاله های دریافت شده پس از داوری به چهار گروه بخش می شوند:

 • مقاله هایی که در همایش ارائه می شوند و برای چاپ در مجله ی مطالعات ادبیات کودک داوری می شوند
 • مقاله هایی که در همایش ارائه می شوند و در مجموعه مقاله های همایش چاپ می شوند
 • مقاله هایی که پوستر می شوند
 • مقاله هایی که پذیرفته نمی شوند

آگاهی های مربوط به سومین جشنواره ی پژوهش
همه ی رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد در قلمرو ادبیات کودک که در سال های ۱۳۸۴ تا پایان دی ماه ۱۳۹۳ منتشر یا دفاع شده باشند و در جشنواره های پیشین مرکز شرکت نکرده باشند، می توانند خود را نامزد دریافت عنوان بهترین رساله یا پایان نامه کنند. داوطلبان باید ۲ نسخه از رساله یا پایان نامه ی خود را تا تاریخ ۹۳/۱۱/۱۵ به دبیرخانه ی جشنواره بفرستند. موضوع رساله ها و پایان نامه ها باید مربوط به ادبیات
 کودک ایران یا مقایسه ی ادبیات کودک ایران با کشورهای دیگر (پژوهش های تطبیقی) باشد. همچنین شرکت همزمانِ رساله و پایان نامه در جشنواره ی پژوهش و ارائه ی مقاله ی برآمده از آن ها در همایش امکانپذیر است.
تماس با دفتر همایش و جشنواره
نشانی الکترونیک همایش
 koodak@rose.shirazu.ac.ir6
نشانی الکترونیک جشنواره
 succls@shirazu.ac.ir
نشانی پستی دبیرخانه ی همایش و جشنواره
شیراز، صندوق پستی۷۱۳۴۵- ۱۸۴۸، مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، دبیرخانه ی همایش و جشنواره ی رساله ها و پایان نامه های برتر
آگاهی های بعدی درباره ی سخنرانان کلیدی، موضوع دقیق نشست ها، عنوان کارگاه (ها)، برنامه ی دقیق همایش و جشنواره ی پژوهش در منزلگاه مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، صفحه ی همایش ها در دسترس قرارخواهد گرفت.

(Visited 67 times, 1 visits today)