کودکان آفریقایی که توسط والدین‎شان به‎صورت غیرقانونی وارد اسرائیل شده‎اند در زندان گیون‎ رمله نگه‎داری می‎شوند. به گزارش هاآرتز، پس از آنکه شش کودک در هفته گذشته از یک مرکز نگه‎داری کودکان و نوجوانان فرار کردند، اسرائیل سایر کودکان را در زندان نگه‎داری می‎کند.

به گزارش الفبا، سرویس خبری زندان‎های اسرائیل اعلام کرده که برای اطمینان از اینکه بقیه نتوانند فرار کنند، این کودکان مهاجر از این به بعد در زندان بزرگسالان گیون نگهداری می‎شوند. این تصمیم حتی بر خلاف حکم دیوان عالی اسرائیل در سال ۲۰۱۱ است که بر اساس آن کودکان را نمی‎توان در زندان و در کنار بزرگسالان زندانی کرد.

دیوان عالی در صدور این حکم به کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرده که اسرائیل یکی از امضا کنندگان آن است. بر اساس کنوانسون، همواره مهم‎ترین اصل برای تربیت و رفتار با کودک آن است که مطابق مصالح و منافع او باشد. اگرچه این کودکان در یک بخش جدا از بزرگسالان نگه‎داری می‎شوند، اما کل مجموعه زندانی است که برای بزرگسالان طراحی شده است و سرویس زندان‎های اسرائیل ادعا می‎کند که این وضعیت موقتی خواهد بود. این در حالی است که اسرائیل به‎طور مداوم کودکان فلسطینی را در زندان‎های نظامی در کنار بزرگسالان نگه‎داری می‎کند و نهادهای متعدد بین‎المللی از جمله سازمان بین‎المللی دفاع کودکان این برخورد را که حتی از سوی دادگاه‎های اسرائیلی نیز غیرقانونی اعلام شده مستندسازی کرده‎اند.

با توجه به نقض حقوق کودکان فلسطینی و تداوم نگه‎داری چندصد تن از آنان در زندان‎های نظامی در کنار بیگانه ستیزی فزاینده در جامعه اسرائیل به نظر نمی‎رسد که این کودکان مهاجر بتوانند از سرنوشت مشابه آنها بگریزند؛ مگر اینکه ساختارها و نهادهای داخلی اسرائیل تصمصم بگیرند از حقوق بشر برای همه انسان‎ها و نه تنها یهودیان اسرائیلی دفاع کنند.

(Visited 38 times, 1 visits today)