b_550_300_16777215_00___images_stories_life_6b.jpg

کودکان خیابانی در گوما، در جمهوری دموکراتیک کنگو در یک کارگاه نقاشی پرتره و برنامه نقاشی روی یکی از دیوارهای مرکز نگهداری محلی شان شرکت کردند. به گزارش گاردین، این برنامه با حمایت موسسه AptArt (آگاهی و بازداری از طریق هنر) و نهاد “کودک جنگ” که بودجه مرکز نگهداری این کودکان را تامین می‎کند برگزار شده بود. حالا بر روی دیوارهای این ساختمان دو نقاشی دیواری با مضمون صلح و اتحاد ملی به چشم می‎خورد.

 

b_550_300_16777215_00___images_stories_life_15b.jpg

 

 

b_550_300_16777215_00___images_stories_life_5b.jpg

 

 

b_550_300_16777215_00___images_stories_life_14b.jpg

 

 

b_550_300_16777215_00___images_stories_life_4b.jpg

 

b_550_300_16777215_00___images_stories_life_3b.jpg

 

b_550_300_16777215_00___images_stories_life_9b.jpg

(Visited 65 times, 1 visits today)