راه‌های مختلفی وجود دارد که بتوانیم به کودکان‎مان بیاموزیم، فرهنگ‎شان را دوست داشته باشند. برخی از این راه‌ها عبارتند از تشویق آنها به صحبت کردن به زبان مادری و پوشیدن لباس‎های مختص فرهنگ‎مان.

آدیرا کاتیبا مشاور کودکان در دهلی‎نو می‌گوید: “متاسفانه در این دوره از زمان والدین برای آموزش فرهنگ به فرزندان‎شان زمان نمی‌گذارند و این غم انگیز است.” درست است که کودکان اغلب وقت‎شان را در مدرسه می‌گذرانند اما آموزش فرهنگ یکی از وظایف والدین است. آنها باید احساس تعلق به فرهنگ بومی را در فرزندان‎شان برانگیزند.

بدون شک امروزه کودکان با یک تنوع بی حد و حصر از فرهنگ‎های مختلف رو‎به‎رو هستند، والدین چنین تجربه‌ای را نداشته‌اند لذا ممکن است برای یافتن بهترین راه به منظور آموزش فرهنگ بومی خود به فرزندان‎شان سردرگم شوند. هدف اصلی والدین باید این باشد که فرهنگ بومی خود را به فرزندان‎شان بیاموزند، البته آنها باید مراقب باشند که کودکان  را نسبت به دیگر فرهنگ‎ها بدبین نکنند و با تعصب نیز نسبت به فرهنگ خود صحبت نکنند.

اگر والدین به فرزندشان برای مثال بگویند که لباس محلی ما نشان دهنده فرهنگ غنی ما است باید حداقل خودشان یک دست از همان لباس را در کمد لباس‎هایی که پر است از لباس‎های دیگر فرهنگ‎ها داشته باشند.

والدینی که در دیگر کشورها زندگی می‌کنند باید بسیار مراقب باشند و از فرزندان‎شان بخواهند که در کنار پذیرش اصلی به نام تنوع فرهنگی و پذیرش این امر که دنیا پر است از فرهنگ‎های مختلف، به فرهنگ، اصل و ریشه خود نیز افتخار کنند.

کاتیبا می‌گوید: “مدارس باید محیطی فراهم کنند که کودکان با فرهنگ‎های مختلف بدون کدورت درباره فرهنگ‎های یکدیگر و دیگر فرهنگ‎ها قضاوت کنند. خانواده نیز در کنار مدرسه باید این درک را در کودکان تقویت کند که دنیا پر است از فرهنگ‎های مختلف، کودکان در کنار پذیرش دیگر فرهنگ‎ها و قبول منحصر به فرد بودن هر فرهنگ باید بیاموزند که به فرهنگ خود افتخار کنند.

منبع: http://www.newvision.co.ug/news/632365-teach-children-to-love-their-culture.html

(Visited 75 times, 1 visits today)