pak.jpg

اداره ملی ثبت جرایم هند از آمار بالای جرایم و خشونت ها علیه کودکان در این کشور و به ویژه دهلی نو خبر داد. این اداره در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد مجموعا سی و سه هزار و نود و هشت مورد جرم علیه کودکان در سال دو هزار و یازده میلادی در سراسر هند صورت گرفته و این در حالی است که آمار جرایم و خشونت علیه کودکان در سال ۲۰۱۰، حدود بیست و شش هزار و ششصد و نود و چهار مورد بوده که بدین ترتیب خشونت و جرایم علیه کودکان بیست و چهار درصد افزایش یافته است.

در این گزارش همچنین آمده است در سال ۲۰۱۱ میلادی مجموعا پنج هزار و پانصد مورد جرم در اوتار پرادش، چهار هزار و سیصد و هشتاد و سه مورد در مدهیا پرادش و چهار هزار و دویست و پنجاه مورد در دهلی نو صورت گرفته است که با توجه به آمار جمعیت این مناطق می توان گفت آمار جرایم و خشونت علیه کودکان در دهلی نو بالاتر از سایر مناطق و بیست و پنج و چهار دهم درصد بوده است.

اداره ملی ثبت جرایم هند همچنین اعلام کرد مجموعا یک هزار و پانصد و چهارده مورد قتل کودکان در سال ۲۰۱۱ گزارش شده است که این آمار در سال۲۰۱۰، یک هزار و پانصد و هشت مورد بوده است. اوتار پرادش در این میان با سیصد و بیست و شش مورد بالاترین آمار یا بیست و دو و نه دهم درصد مجموع قتل کودکان را در هند داشته است.

بر اساس این آمار، در سال دو ۲۰۱۱ مجموعا هفت هزار و یکصد و دوازده مورد تجاوز به کودکان در سراسر هند گزارش شده است که این آمار در سال  ۲۰۱۰ حدود پنج هزار و چهار صد و هشتاد و چهار مورد بوده است. مدهیا پرادش در میان سایر مناطق با یک هزار و دویست و شصت و دو مورد بالاترین آمار تجاوز به کودکان را داشته و پس از آن اوتار پرادش با یک هزار و هشتاد و هشت مورد و مهاراشترا با هشتصد و هجده مورد بالاترین آمار را داشتند.

این سه منطقه مجموعا چهار و چهار و نیم درصد آمار تجاوز به کودکان را داشته اند. در این گزارش آمده است آمار موارد ربودن کودکان نیز در سال ۲۰۱۱ در سراسر هند چهل و سه و دو دهم درصد افزایش داشته است. در سال ۲۰۱۰ این آمار ده هزار و ششصد و هفتاد مورد بوده اما در سال ۲۰۱۱ شمار موارد ربودن کودکان به پانزده هزار و دویست و هشتاد و دو مورد رسیده است.

به نوشته پایگاه اینترنتی هندوستان تایمز، آمار ربودن کودکان در اوتار پرادش سه هزار و هفتصد و سی و نه مورد و در دهلی نو سه هزار و پانصد و بیست و هشت مورد بوده که به ترتیب بیست و چهار و پنج دهم و بیست و سه و یک دهم درصد بوده است.

(Visited 68 times, 1 visits today)