b_550_300_16777215_00___images_stories_life_806553_orig.jpg

مهدکودک گل گندم مشهد اولین مهد کودک تلفیقی نابینایان در کشور است که در آن کودکان نابینا در کنار سایر کودکان به آموزش‎های تخصصی نظیر آموزش مهارت‌های زندگی وآموزش‎های پیش از مدرسه می پردازند و در کنار آن، آموزش‌ و مشاوره‌های تخصصی نیز برای خانواده‌های این کودکان در نظر گرفته می شود.

b_550_300_16777215_00___images_stories_life_806525_orig.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_life_806526_orig.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_life_806538_orig.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_life_806540_orig.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_life_806541_orig.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_life_806542_orig.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_life_806543_orig.jpg

(Visited 107 times, 1 visits today)