سازمان جهانی کار، طی گزارشی که به مناسبت دهمین سالگرد روز جهانی مبارزه با پدیده کودکان کار منتشر کرده از شکاف  بزرگی سخن گفته‎است که بین کنوانسیون حقوق کودک و فعالیت کشورها برای مقابله با این پدیده وجود دارد.

مدیر کل سازمان جهانی کار، خوان سوماویا، در این باره می‎گوید: “در حالیکه ۲۱۵ میلیون کودک همچنان برای ادامه حیات مجبورند کار کنند و بیش از نیمی از این تعداد در معرض بدترین اشکال کار کودک از جمله بردگی و استخدام توسط گروه‎های نظامی هستند نمی‎توانیم اجازه دهیم که مسئله ریشه کن کردن این پدیده در انتهای دستور کار اهداف توسعه قرار گیرد.”

طبق برآوردهای جدید حدود ۵ میلیون کودک در شرایطی نظیر استثمار تجاری جنسی و بردگی برای بازپرداخت بدهی گرفتار هستند. این در حالی است که گفته می‎شود آمار واقعی بسیار بیشتر از این تعداد است.

کنوانسیون‎های ۱۳۸ سازمان جهانی کار درباره حداقل سن اشتغال و ۱۸۲ درباره بدترین اشکال کار کودک از جمله مقبول‎ترین کنوانسیون‎های این سازمان است. ۸۸ درصد از ۱۸۵ کشور عضو سازمان کار جهانی کنوانسیون اول و ۹۵٫۱ درصد کنوانسیون دوم را امضا کرده‎اند و هدف این سازمان تصویب جهانی آن تا سال ۲۰۱۵ است.

در همین حال، بر اساس گزارش جدیدی تحت عنوان “مبارزه با پدیده کودکان کار: از تعهد تا عمل”، در اغلب موارد با ترجمه غلط تعهد به عمل در پیشرفت فرایند مبارزه با کار کودکان بزرگنمایی شده است. این گزارش می‎گوید که بزرگترین شکاف موجود بین تعهد و عمل در اقتصاد غیر رسمی و جایی مشاهده می‎شود که اکثر موارد نقض حقوق اساسی کارگران رخ می‎دهد. کودکان روستاها و نواحی کشاورزی همچنین کودکان کارگران مهاجر و مردم بومی به احتمال بیشتری در خطر گرفتار شدن در این پدیده هستند.

سازمان جهانی کار همچنین می‎گوید که تعداد بسیار کمی از پرونده‎های کودکان کار به دادگاه‎ها می‎رسند و جریمه‎های خاطیان نیز در اغلب موارد بسیار ضعیف‎تر از آنست که موثر واقع شود.

این بدان معناست که نهادهای قضایی و قانون‎گذاری باید هم راستا با برنامه‎های حمایت از قربانیان تقویت شوند. با این وجود در گزارش سازمان جهانی کار، به برخی پیشرفت‏های مهم در شماری از کشورها نیز اشاره شده است:

– افزایش تعداد کشورهایی که طرح‎های ملی مبارزه با کار کودکان ارائه می‎کنند؛

– افزایش ممنوعیت‎های قانونی به هدف جلوگیری از اشتغال کودکان در کارهای خطرناک؛

– تصویب قوانین بیشتر برای مبارزه با فحشا و هرزه‎نگاری کودکان؛

– افزایش چشمگیر همکاری‎های بین‎المللی و کمک‎های متقابل در بین کشورهای عضو به ویژه در مقوله قاچاق کودکان.

(Visited 37 times, 1 visits today)