b_550_300_16777215_00___images_stories_news_chaghaloo.jpg

طی ۴۰ سال گذشته چاقی در کودکان به شدت افزایش یافته است که بیماری‎های زیادی را نیز در پی دارد. به تازگی یکی از پژوهش‎گران دانشگاه میسوری دریافته که وزن کودکان با کارایی ریاضی آنها در ارتباط است.

سارا گیبل می‎گوید: “این یافته‎ها وجود ارتباطات پیچیده‎ای را بین وزن کودکان، سلامت عاطفی و رفتار اجتماعی، تحصیلات و زمان نشان می‎دهد.” به گزارش ساینس دیلی، گیبل در این پروژه بر روی بیش از ۶۲۵۰ کودک از زمان خردسالی و آغاز دوره کودکستان تا کلاس پنجم مطالعه کرد. در پنج نقطه زمانی والدین اطلاعاتی را درباره خانواده و معلمان گزارش‎هایی را درباره مهارت‎های گروهی و وضعیت عاطفی کودکان ارائه دادند و همچنین وزن کودکان اندازه‎گیری شد و از آنها تست‎های تحصیلی نیز گرفته شد.

در مقایسه با کودکانی که هیچوقت چاق نبوده‎اند، دختران و پسرانی که از زمان شروع کودکستان تا کلاس پنجم به‎طور دائم چاق بوده‎اند در تست‎های ریاضی که از کلاس اول شروع شده ضعیف‎تر بودند. برای پسرانی که چاقی در آنها دیرتر و در کلاس سوم یا پنجم بروز کرد، چنین تفاوت‎هایی مشاهده نشد. در مورد دخترانی که دیرتر چاق شدند، عملکرد ریاضی ضعیف‎تر به‎صورت موقتی مشاهده شد. به علاوه درباره دخترانی که به‎طور دائم چاق بوده‎اند داشتن مهارت‎های اجتماعی کمتر توجیه کننده کارایی پائین‎تر آنها در درس ریاضی است.

برای دختران و پسرانی که به‎طور دائم چاق بوده‎اند، احساس غم بیشتر، تنهایی و تشویش توضیح دهنده ضعیف‎تر بودن آنها در درس ریاضی است.

گیبل می‎گوید: “بر اساس این مطالعه، چاقی دوران کودکی به‎ویژه چاقی که در دوران تحصیل ابتدایی به‎طور دائم وجود داشته باشد می‎تواند به سلامت عاطفی، اجتماعی و عملکرد تحصیلی آنها صدمه بزند.”

(Visited 39 times, 1 visits today)