اولین نشریه کودک و نوجوان البرز تحت عنوان “یکی یه دونه” به مدیر مسئولی ملیحه مومن پور در کرج منتشر شد.

به گزارش الفبا مجله «یکی یکدونه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی ملیحه مومن پور از روزنامه نگاران قدیمی استان البرز پا به عرصه نشریات البرز گذاشت.

این مجله به عنوان اولین نشریه کودک و نوجوان به صورت ماهنامه منتشر می شود. مدیرمسئول این نشریه در سرمقاله اولین شماره «یکی یک‎دونه» آورده است: سال ها بود که نبود نشریه ای

بومی در رده سنی کودک و نوجوان در کرج، بسیار ملموس، کودکان را می آزرد و رفته رفته ایجاد فضایی مناسب برای تولد نشریه ای مختص کودکان ما را بر آن داشت تا در صدد اخذ مجوز بر آمده و کودکان و نوجوانان استان البرز را صاحب نشریه کنیم.

امروز ما گرد هم آمده ایم تا دیگر کودکان و نوجوانان البرزی به دنبال کسب اطلاعات و گذران لحظه هایشان، مجبور نباشند در میان ورق های روزنامه، مطالب جسته گریخته ای را برای رفع عطش دانششان از لای مجله یا روزنامه بزرگ ترها پیدا کنند و وقتشان را سپری کنند. امروز ما آمدیم چون شما هستید؛ کودکان و نوجوانانی که فردای روشن البرز و میهن اسلامی را خواهند ساخت؛ شمایی که باید از همین امروز با این نشریه با بخش های مختلف استان با برتری ها با کاستی ها و… البرز آشنا شوید.

ما هر ماه با خواست شما کودکان البرزی به منازل تان می آییم تا آن چه از استان مان در دیگر نشریات کودک و نوجوان وجود ندارد را برایتان به ارمغان آوریم و به بیان بهتر، اتاق فکری خواهیم بود برای آینده سازان این مرز و بوم. و ما خواهیم ماند با یاری گرم شما عزیزانی که هر کدام تان یکی یک دونه ای در باغ زندگی هستید.

 

(Visited 50 times, 1 visits today)