b_550_300_16777215_00___images_stories_culture_niger.jpg

آمار مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در سراسر جهان نسبت به سال ۱۹۹۹ بیش از ۴ میلیون نفر کاهش یافته است.

با این حال، سازمان خیریه “نجات کودکان” که این گزارش را منتشر کرده، همچنان بر هشدارهای خود به سازمان ملل مبنی بر بحران انسانی قریب الوقوع در منطقه ساحل در آفریقا – شامل بورکینافاسو، چاد، مالی، موریتانی و نیجر تاکید کرده است.

افزایش کمک رسانی‎ها یکی از شش فاکتوری است که در این گزارش به عنوان عوامل موثر بر کاهش مرگ و میر کودکان به آن اشاره شده است. سایر فاکتورهای مهم و تاثیرگذار در این پیشرفت تهعد رهبران سیاسی و همکاری دولت‎های مختلف، سرمایه‎گذاری‎های اجتماعی و رشد اقتصادی، اجرای برنامه‎های متمرکز بر اغلب گروه‎های به حاشیه رانده شده، تکنولوژی و نوآوری‎ها هستند.

همچنین، بر اساس یافته‎های این مطالعه تعداد کودکانی که در مدارس ثبت نام کرده‎اند بین سال‎های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۹ ، ۵۶ میلیون نفر افزایش یافته، و ۱۳۱ کشور جهان در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد پوشش واکسیناسیون برای دیفتری، کزاز و عمده بیماری‎های قابل پیشگیری در دوران کودکی مثل سرخک دارند، این در حالی است که تعداد این کشورها در سال ۱۹۹۰ تنها ۶۳ کشور بوده است.

این گزارش تاکید می کند که هنوز ۱۷۱ میلیون کودک در اثر سوءتغذیه در معرض خطر مرگ هستند. بحران اقتصادی و کسری بودجه موجود نیز به معنای آن است که پیشبرد فعالیت‎های بشردوستانه در ارتباط با بیماری ایدز و مبارزه با معضل سوء تغذیه کودکان با مشکلات جدی روبروست. به گفته یونیسف، در سال جاری، در صورت عدم اقدام فوری جامعه بین المللی، بیش از ۱۵ میلیون نفر در منطقه ساحل در غرب و مرکز آفریقا در خطر سوء تغذیه حاد هستند.

بنا به هشدار این سازمان یک میلیون کودک زیر پنج سال به دنبال برداشت کم محصول، خشکسالی و افزایش قیمت غذا که منجر به کمبود مواد غذایی در منطقه شده، در معرض خطر جدی هستند.

مسئول هماهنگی جهانی یونیسف در امور منطقه ساحل آفریقا می‎گوید: “چشم انداز بهبود شرایط به شکل فزاینده‎ای نا امیدکننده می‎شود. اخیرترین بررسی های وضعیت آب و هوایی همراه با تداوم ناامنی و خشونت در مناطق بسیاری می‎تواند منجر به شوک و اختلالات جدید شود و بار دیگر جان صدها هزار کودک را تهدید کند.”

(Visited 22 times, 1 visits today)