این یک آموزش نقاشی بسیار ویژه است. معلم این درس دیوید مکی، یکی از بهترین نویسندگان کتاب کودک و خالق شخصیت “المر، فیل رنگارنگ” است…

” المر، فیل رنگارنگ”، داستان فیلی است که با بقیه فرق دارد. فرق او با بقیه در رنگش است: “المر رنگارنگ بود. زرد، نارنجی، قرمز، صورتی، آبی، سبز، سفید، سیاه، ارغوانی، المر مثل بقیه فیل‎ها نبود.”

و همین تفاوت یک شب او را به فکر فرو می‌برد و موجب می‌شود تا او تصمیمی بگیرد.

منبع: گاردین

 b_550_300_16777215_00___images_stories_art_elephants-pag-001.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_art_elephants--002.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_art_elephants--003.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_art_elephants--004.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_art_-elephants--005.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_art_-elephants--006.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_art_-elephants--007.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_art_-elephants--008.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_art_-elephants--009.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_art_-elephants--010.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_art_elephants--011.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_art_-elephants--012.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_art_-elephants--013.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_art_-elephants--014.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_art_elephants--015.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_art_-elephants--016.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_art_-elephants--017.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_art_-elephants--018.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_art_-elephants--019.jpg

(Visited 116 times, 1 visits today)