b_550_300_16777215_00___images_stories_life_mada3.jpg

الفبا: با وجود فقر گسترده روستای آنکاواندرا در غرب ماداگاسکار، دختران نوجوان مدرسه‎ای، درس و تحصیل خود را برای به‎دست آوردن چند دلار در هفته رها می‎کنند و به دنبال یافتن طلا می‎روند.

بر اساس برآورد برنامه‎ی توسعه سازمان ملل، شاخص توسعه انسانی ماداگاسکار از بین ۱۶۹ کشور در رتبه ۱۳۵ قرار گرفته و نزدیک به ۷۰ درصد از ۲۰ میلیون جمعیت این جزیره با روزی ۱٫۲۵ دلار یا کمتر از آن زندگی می‎کنند.

این دختران در چند سال گذشته با شش روز کار در هفته درآمدی حدود ۱۴ دلار داشته‎اند و این بیش از دو برابر مبلغی است که می‎توانستند از طریق کارهای دیگری مثل خدمتکاری یا رخت‎شویی به‎دست آورند.

یک قطعه طلای کوچک به اندازه‎ی یک دانه برنج هیجان زیادی در بین آنها ایجاد می‎کند و آن‎را به بهایی در حدود یک دهم قیمت هر گرم طلا در فروشگاه‎های منطقه به فروش می‎رسانند.

آنها می‎گویند که دعای خیر پدر و مادرشان همراه‎شان است و پولی را که به‎دست می‎آورند برای خرید غذا و لباس صرف می‎کنند.

الفبا: با وجود فقر گسترده روستای آنکاواندرا در غرب ماداگاسکار، دختران نوجوان مدرسه‎ای، درس و تحصیل خود را برای به‎دست آوردن چند دلار در هفته رها می‎کنند و به دنبال یافتن طلا می‎روند.

بر اساس برآورد برنامه‎ی توسعه سازمان ملل، شاخص توسعه انسانی ماداگاسکار از بین ۱۶۹ کشور در رتبه ۱۳۵ قرار گرفته و نزدیک به ۷۰ درصد از ۲۰ میلیون جمعیت این جزیره با روزی ۱٫۲۵ دلار یا کمتر از آن زندگی می‎کنند.

این دختران در چند سال گذشته با شش روز کار در هفته درآمدی حدود ۱۴ دلار داشته‎اند و این بیش از دو برابر مبلغی است که می‎توانستند از طریق کارهای دیگری مثل خدمتکاری یا رخت‎شویی به‎دست آورند.

یک قطعه طلای کوچک به اندازه‎ی یک دانه برنج هیجان زیادی در بین آنها ایجاد می‎کند و آن‎را به بهایی در حدود یک دهم قیمت هر گرم طلا در فروشگاه‎های منطقه به فروش می‎رسانند.

آنها می‎گویند که دعای خیر پدر و مادرشان همراه‎شان است و پولی را که به‎دست می‎آورند برای خرید غذا و لباس صرف می‎کنند.

b_550_300_16777215_00___images_stories_life_mada2.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_life_mada1.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_life_mada4.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_life_mada5.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_life_mada6.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_life_mada7.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_life_mada9.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_life_mada.jpg

b_550_300_16777215_00___images_stories_life_mada3.jpg

 

(Visited 104 times, 1 visits today)