کودکان افغان با وجود خطر مسمویت و بازداشت، از غرب ایران هروئین قاچاق می‌کنند.

دو سال پیش محمد رضا ۱۷ ساله بود و نیمی از روز خود را در مدرسه و نیم دیگر را در کوچه و با بازی فوتبال با دوستانش می‌گذراند.

او متوجه شد که در میان دوستانش افرادی هستند که بسیار پول درمی‌آورند. او دید که برخی از آنها پولدار و پولدارتر می‌شوند، موتورسیکلت شهاب ، دستبند و گردنبند و آی‌فون دارند.

لذا به دنبال این کنجکاوی از منزل قاچاقچی بزرگ مواد مخدر در افغانستان به نام قدوس سر در آورد. این مرد به او گفته بود هرچه بیشتر کپسول ببلعد بیشتر پول گیرش می‌آید. این کپسول‌ها حاوی هروئین‌هایی بودند که به ایران قاچاق می‌شدند.

رضا حاضر شد که چنین کاری را امتحان کند لذا وارد جرگه عظیمی از کودکانی که با جتنشان بازی می‌شد، گشت.

تحقیقات موسسه جنگ و صلح گزارش داد که در چهار روستای منطقه قریان تعداد زیادی از کودکان در حلقه قاچاق مواد مخدر گرفتار شده‌اند و برخی از آنها هرگز بازنگشته‌اند.

در نیمه‌شب رضا ده کپسول را بلعید، مطمئن نبود که آیا می‌تواند سه عدد دیگر را نیز ببلعد یا نه اما می‌دانست اگر موفق به چنین کاری شود ۴۰۰ دلار دریافت میکرد، یعنی دوبرابر مقداری که از بلعیدن ۱۰ کپسول به دست می‌آورد. او سه کپسول دیگر را به کمک شیر جوشانده فرو داد. اکنون ۱۳ کپسول پر از هروئین در معده‌اش بود. روز بد او همراه گروهی از کودکان و یک راهنما با مدارک جعلی وارد ایران شدند. او به وسیله قرص مسهل قادر شد ۶ کپسول را از بدنش خارج کنند. خریداران نیز تنها پول همان ۶ قرص را به او دادند و او را به کشورش برگرداندند در حالی که هنوز ۷ کپسول در معده‌اش باقی مانده بود. رضا قبل از اینکه شانس خرید یک آی‌فون را پیدا کند احساس درد بسیار شدیدی در معده‌اش کرد و با خانواده‌اش تماس گرفت و ماجرا را برایشان شرح داد. خانواده‌اش نیز او را به صورت غیرقانونی به پزشکی فرستادند و پزشک به وسیله عمل جراحی کپسولها را از معده‌اش خارج کرد. او زنده ماند اما باقی کودکان همین‌قدر هم خوش‌شانس نبودند.

بر اساس ۵۰ گزارش مختلف از چهار روستای قریان مشخص شده که ۶۰ کودک در این روستاها در طول دهه گذشته به دلیل بلعیدن کپسول‌های هروئین جانشان را از دست داده‌آند. همچنین مشخص شده که از سال ۲۰۰۲ تا کنون نزدیک به ۱۰۰۰ کودک که قاچاق مواد مخدر انجام می‌داده‌اند ناپدید شده‌اند.

اکنون محمد رضا رویای پولدار شدن را از سرش دور کرده و به مدرسه می‌رود. هنوز هم گاهی دل‌درد‌های وحشتناک به سراغش می‌آیند.

منبع: rawanews.com

 

(Visited 133 times, 1 visits today)