کودکان افغان از روایت دری قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب مرحوم مهدی آذر یزدی به گرمی استقبال کردند. کودکان مزارشریف و کابل و هرات با استقبالی گرم از مجموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب که به شکل سی‌دی ارائه شده بود بار دیگر این قصه‌های خاطره‌ساز ایرانی را بر سر زبان‌ها آوردند. محمد امین زواری و معصومه احمدی ۲۰ داستان از این کتاب را به زبان دری روایت کردند. اغلب این داستان‌ها که مضامین مذهبی دارند، از جلد هشتم قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب انتخاب شدند. محمدسرور رجایی نویسنده و فعال فرهنگی اهل افغانستان اعلام کرد که: برخی از این داستان‌ها نوشته مرحوم آذر یزدی هستند اما برخی دیگر از نویسندگان ایرانی دیگر و درباره زندگینامه پیامبران هستند. این مجموعه به کوشش انتشارات ماه نو جمع‌آوری شده است و هدف از انتشار آن تقویت آثار ادبی برای کودکان افغان بوده. قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب برنده جایزه یونسکو در سال ۱۹۶۶ بوده و عنوان بهترین کتاب سال ۱۹۶۷ را در ایران دریافت کرد. این کتاب در هشت جلد بر اساس آثار بزرگ ادبیات فارسی مثل گلستان، مثنوی معنوی، مرزبان‌نامه، سندبادنامه و برخی از قصه‌های قران کریم درباره پیامبران نوشته شده است.

منبع: tehrantimes.com

(Visited 67 times, 1 visits today)